บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

Speakers are a necessary part of listening to audio, whether through a phone, computer, TV or car stereo. For audiophiles seeking high-quality sound, selecting the right equipment can be intricate, especially for novices. One of the easiest upgrades is a subwoofer. Subwoofers emphasize the lowest frequencies, enriching the bass and depth of any audio.


This article covers everything you need to know about subwoofers, including:


• How they work

• Where to place them

• Which type to choose


Subwoofers Amplify The Deepest Bass Sounds In Your Music


• Subwoofers are speakers that enhance the lowest frequencies in any audio, including:

- Bass guitar

- Pipe organ

- Deep voices

- Kick drum

- Movie sound effects


• Subwoofers emphasize bass sounds like bass guitars, deep voices, and kick drums.

• Subwoofers are a simple, effective way to boost low frequencies, making them popular for home theater and car audio systems.


Tell You What Subwoofer Is


All sounds have a frequency - high frequencies correspond to higher-pitched sounds and low frequencies correspond to deeper sounds.


Standard speakers and surround sound systems cannot adequately reproduce low frequency sounds, making music and movies seem dull.


A subwoofer focuses on producing the lowest frequencies in audio, known as bass and sub-bass. While regular speakers allow you to hear the bass, a subwoofer enables you to feel the sound.


Subwoofers emphasize frequencies between 20 to 200 Hertz, highlighting instruments like bass guitars, pipe organs and kick drums. They also enhance deep voices and movie sound effects like explosions.


If you've ever been in a movie theater and felt your chair shake during an intense scene, that was likely due to the subwoofers amplifying the low frequency sounds.


How Do Subwoofers Work?


Subwoofers can produce powerful bass sounds and vibrations that seem hard to believe. They use large woofers - speakers designed for low frequencies - to reproduce the deepest bass frequencies in audio.


The size of a subwoofer's woofer depends on factors like the enclosure size and target frequency range. Larger woofers in larger enclosures can produce lower frequencies.


Subwoofers create their deep bass and vibrations through components that allow you to adjust the output of specific frequencies. This ensures the woofer cones in the subwoofer and your speakers move together in sync. Without this calibration, the bass from your subwoofer and speakers would not match.


The end result is that subwoofers can produce bass sounds powerful enough to make liquids ripple and vibrations you can feel. All through precise tuning and components designed for deep bass reproduction.


ติดต่อเรา

+86-15989759016
Songshi Road, Shashui Village, Songgang, Shishan Town, Nanhai Dist..Foshan City, Guangdong Provice, China
ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปของเวียดนาม
บริษัทโสตทัศนูปกรณ์เวียดนาม
บัว Co บิชถนน 6-45 ใน huangmai District ของฮานอย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [email protected] / [email protected]
เว็บไซต์: www.cafaudio.vn / www.avv.vn
สายด่วน+84 962 36 00 55 / +84 936 20 88 80

รายละเอียดบริษัท

Foshan City Nanhai Kafu Professional Audio Equipment Factory was founded in 1999, located in Foshan, China. With more than 24 years operating, we have built up mature products technology, high quality production system and after sale service system. Our products include passive&active line array speakers, full range speakers, subwoofer, power amplifiers, digital processors and peripheral products and and all accessories, which have been successfully applied in public entertainment market, government affairs,business conference, public cultural and sports market.
Foshan City Nanhai Kafu Professional Audio Equipment Factory
+86-15989759016