บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

Column PA systems offer significant practical advantages, particularly for smaller bands, singer-songwriters, DJs, rappers, or impromptu speaking events. Although larger acts like Metallica may not utilize column PA systems while on tour, they can be immensely beneficial for these other types of performers. Below are some of the most important advantages.


One advantage of column PA systems


It is their design, which allows them to potentially serve as a substitute for monitoring


Column systems are a convenient option as they can be easily set up and weigh as little as 15 kg. This makes them suitable for up-and-coming bands without a supporting road crew or solo DJs. Another advantage is that they take up minimal space and do not obstruct the audience's view of your performance on small stages. This allows your audience to fully experience your show with all their senses. Unlike bulky speaker set-ups, a column PA system can also be positioned behind you on stage, potentially replacing the need for monitoring if it is strategically placed.


Another advantage of column PA systems


It is their ability to operate at a high range and provide consistent radiation.


Improper alignment of speakers, regardless of their design, can result in unclear and inconsistent sound delivery to the audience. Fans standing further away, such as those in the farthest corner of a small club or at an open-air beverage cart, Column Speaker may experience delayed or missed sound, which is unfortunate. However, column PA systems provide precise and even sound radiation with a wide horizontal angle, effectively covering a large audience. Similar to full-sized line arrays, column speakers can maintain consistent sound levels from the front to the back of the listening room without the need for bulky multiple speaker cabinets.


An additional benefit of column speaker systems


It is the elimination of feedback.


Generally, feedback is desirable, but not when it comes from amplifiers connected to microphones and speakers. This type of feedback can produce an irritating howling sound that disrupts performances and causes discomfort for both performers and audience members. With column PA systems, however, the risk of acoustic feedback is significantly reduced, making it easier to position the systems. Additionally, performers can move around on stage without fear of causing feedback, allowing for greater freedom of movement during performances.


The fourth advantage of column PA systems


It is their favorable price-performance ratio.


Column PA systems are designed to fit into a single cabinet, making them more convenient to transport and set up. Additionally, their costs are typically lower than those of high-end line-array units, as the technology is installed in a space-saving manner. As a result, there has been an increase in the availability of high-quality column PA systems on the market in recent years, with some systems available for as little as 600 euros.


The final advantage of column speakers


It is another column speaker systems design to consider.


When aesthetics are a priority, column PA systems can be an excellent choice. Their slim design allows them to blend in seamlessly at most venues, including smaller ones where minimizing the visual impact of the speaker system is crucial.


ติดต่อเรา

+86-15989759016
Songshi Road, Shashui Village, Songgang, Shishan Town, Nanhai Dist..Foshan City, Guangdong Provice, China
ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปของเวียดนาม
บริษัทโสตทัศนูปกรณ์เวียดนาม
บัว Co บิชถนน 6-45 ใน huangmai District ของฮานอย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [email protected] / [email protected]
เว็บไซต์: www.cafaudio.vn / www.avv.vn
สายด่วน+84 962 36 00 55 / +84 936 20 88 80

รายละเอียดบริษัท

Foshan City Nanhai Kafu Professional Audio Equipment Factory was founded in 1999, located in Foshan, China. With more than 24 years operating, we have built up mature products technology, high quality production system and after sale service system. Our products include passive&active line array speakers, full range speakers, subwoofer, power amplifiers, digital processors and peripheral products and and all accessories, which have been successfully applied in public entertainment market, government affairs,business conference, public cultural and sports market.
Foshan City Nanhai Kafu Professional Audio Equipment Factory
+86-15989759016